top of page
Vilkår og betingelser

Generelt
Våre kjøpsbetingelser er kun tilgjengelige på norsk.

 

Betaling

Hos oss kan du velge å betale med Vipps eller Stripe.
 
Priser
Våre priser er inkludert merverdiavgift. Totalprisen inkludert frakt kan du se når du går til kassen, der kan du også se prisen med forskjellige leveringsmetoder.
 
Retur
Du må selv dekke returkostnadene for produkter du kjøper hos oss ved bruk av angrerett og bytte. Kostnadene for finner retur du ved å gå inn på postens nettsider her.
Ved retur anbefaler vi at du benytter deg av postens servicepakke da det er en rimelig måte å sende pakker på med sporingsnummer. Du har selv ansvaret for retursendingen frem til vi mottar den.
 
Angrerett
Du har 14 dagers angrerett fra datoen du mottar pakken. Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste standardleveringen vi tilbyr), uten unødig opphold fra den dagen vi mottar returen din.
Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen.
Du vil ikke bli pålagt noe gebyr for tilbakebetalingen.
Vi kan holde tilbake betalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt frem dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som intreffer først.
Du må returnere varene eller levere de tilbake til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du har underrettet oss om at du vil gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.
Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.
Du er ansvarlig for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.
 
Salgspant
Vi tar salgspant i utleverte varer inntil kjøpsummen inkludert eventuelle påløpte renter og gebyrer er betalt i sin helhet.
 
Force majeure
Vi vil ikke bryte vilkårene, eller stå ansvarlige for svikt eller forsinkelse i levering, reparasjoner, og andre ytelser ved tilfeller som går under force majeure.
Om umiddelbar oppfyllelse av levering ikke med rimelighet kan kreves av oss, har vi rett til å enten utsette oppfyllelsen, eller heve/oppløse avtalen.
Force majeure, som er enhver situasjon utenfor vår kontroll: naturkatastrofe, krig, opprør, streik, lock-out, systemfeil eller nettverkstilgang, flom, brann, eksplosjon eller ulykke og lignende situasjoner, inkludert mangel på inventar enten innenfor vår egen virksomhet eller i driftens tredjeparter.
Samt andre årsaker utenfor vårt ansvar.
Alt dette uten at det berører forhold som etter loven kan anses som force majeure.

bottom of page